2014 Mayıs ayı Çevre Görevlisi sınavına girmek için yardımcı kaynaklar kısa bir süre için İNDİRİMDE!

Fasikül 1+2+3+4 ve test kitabı: 150 TL

Temel Çevre Bilgisi Kitabı+ Test kitabı: 120 TL

Mevzuat bilgi dosyası+ interaktif sistem üyeliği HEDİYE

Temel Çevre Bilgisi
'Temel Çevre Bilgisi' kitabı sınava yönelik olarak hazırlanmış içerisinde temel bilgilerin yer aldığı 200 sayfalık bir kitaptır. Resimli anlatımlı, dışı renkli, içi siyah baskılı, ciltli olarak hazırlanmıştır.
- Hava Kirlenmesi Ve Kontrolü
- Katı Atıklar Ve Yönetimi
- Arıtma Çamurlarının Kontrolü
- Tehlikeli Atıklar
- Toprak Kirliliği
- Gürültü Kirliliği
- Çevresel Risk Yönetimi
MEVZUAT BİLGİSİ
Geçmiş sınavlarda çıkan bütün yönetmeliklerin en güncel hallerine ulaşmanızı sağlayan bu dosya sayesinde sınavın % 50 sini oluşturan mevzuat sorularına kolaylıkla yanıt verebileceksiniz. Size verilecek olan şifre ile yönetmelikleri bilgisayarınıza indirebilecek ve istediğiniz zaman çalışabilme imkanı bulacaksınız. Ayrıca eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan bu yönetmeliklerde, önemli maddeleri ve geçmiş sınav sorularını görerek çalışmalarınıza yön verebileceksiniz. Sınav tarihinde yapılacak değişiklikler yönetmelik üzerinde güncellenerek size mail ile en yeni hali ulaştırılacaktır.
Fasikül-1
Sınav dahilindeki 3 ana konunun toplandığı 135 sayfa olarak hazırlanmış, geçmiş sınavlar incelendiğinde ortalama olarak sınavın %25 lik kısmını içeren Fasikül 1 ayrıca ilgili yönetmelikleri ve geçmiş sınavlarda çıkmış soruları kapsamaktadır.
Katı Atıklar Ve Yönetimi Konu Anlatımı
-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
-Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
-Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Çıkmış Sınav Soruları
Ambalaj Atıkları Konu Anlatımı
-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Çıkmış Sınav Soruları
Toprak Kirliliği Konu Anlatımı
-Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
- Çıkmış Sınav Soruları
Fasikül -2
Sınav dahilindeki 2 ana konunun toplandığı 170 sayfa olarak hazırlanmış kitabın içinde ilgili yönetmelikler ve geçmiş sınavlarda çıkmış sorular bulunmaktadır. Fasikül-2 geçmiş sınavlar göz önüne alındığında sınavın %30 unu oluşturan Su kirliliği ve arıtma çamurları konularını, ilgili yönetmelikleri ve çıkmış sınav sorularından oluşmaktadır.
Su Ve Atıksu Arıtımı Ve Mekanizmaları
-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Geçmiş Sınavlarda Çıkmış Sorular
Arıtma Çamurlarının Kontrolü
-Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
-Çıkmış Sınav Soruları
Fasikül 3
Sınav dahilindeki 2 ana konunun toplandığı 143 sayfa olarak hazırlanmış Fasikül-3 sınav içeriğinin %20 si olan Tehlikeli atıklar ve Gürültü Kirliliği Konularını, ilgili yönetmelikleri ve geçmiş sınavlarda çıkmış soruları içermektedir.
Tehlikeli Atıklar Konu Anlatımı
-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
-Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
-Çıkmış Sınav Soruları
Gürültü Kirliliği Konu Anlatımı
-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
-Çıkmış Sınav Sorular
Fasikül 4
Sınav dahilindeki 3 ana konunun toplandığı 110 sayfa olarak hazırlanmış Fasikül-4 sınav içeriğinin % 10 luk kısmını oluşturan Hava kirliliği ve Çevresel Risk Yönetimi konusunu, ilgili yönetmelikleri ve geçmiş sınavlarda çıkmış soruları kapsamaktadır. Ayrıca İstatistik konusunu açıklamalı anlatımları ve çıkmış problemlerin çözümleri bulunmaktadır.
Hava Kirliliği Ve Kontrolü Konu Anlatımı
-Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
-Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
-Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
-Çıkmış Sınav Soruları
Çevresel Risk Yönetimi Konu Anlatımı Ve Soru Çözümleri
İstatistik Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri
İnteraktif Sistem Üyeliği
Sistemimize online olarak giriş yaparak erişebileceğiniz dökümanlar:
- Sınav için gerekli bütün konularda hazırlanmış powerpoint sunumları, dökümanlar, notlar toplamda 1000 sayfaya ulaşan kaynak
-200 sayfalık temel eğitim kitapçığı
-60 adet sınava yönelik hazırlanmış, 2013 değişikliklerini kapsayan, önemli maddelerin işaretlendiği yönetmelikler
- Son 4 sınavda çıkmış mevzuat soruları ve çözümleri
- Sınav istatistikleri (yapılan bütün sınavların)
- 160 soruda başarı kitapçığı
- Çıkmış bütün sınav soruları
*ilk iki maddedeki dökümanları bilgisayarınıza indiremeyip sadece online olarak görebilirsiniz. Diğerlerini bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
-Sınav tarihine kadar hazırlanacak diğer belge, döküman ve eğitmenlerimiz tarafından hazırlanacak özet, kaynak ve kitapçıklarla sistemimiz sürekli güncellenecektir.

Test Kitabı

İçerisinde 400 adet özgün soru bulunmaktadır. Sorular % 70-75 oranında mevzuatları kapsamaktadır. İçerisinde cevap anahtarı ve bütün soruların ayrıntılı çözümleri bulunmaktadır. Sorularla hem çalışmalarınıza destek sağlayacak hemde soruların çözümleri ile kendinize yeni bir özet kaynak yaratmış olacaksınız. Kitap toplamda 100 sayfadan oluşmaktadır. 2013 güncel değişiklerine göre revize edilmiştir.

Çevre görevlisinde aranılacak nitelikler

MADDE 5 – (1) Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:

a) En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.

b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

c) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.